Områden vi kan erbjuda er -

 

Kommunikation

- Strategisk såväl som operativ.

- Ledningsnivå såväl på arbetsgruppsnivå.

- Digitalisering

- Kreativa processer

- Omvärldsbevakning

- Dialogformer

- Medskapande

- PR och marknadsföring

- Budskapsträning och media

- Kundfokus & förbättrade kundmöten

- Visions och missionsarbete

 

Processledning av utvecklingsprocesser

- Målformulering, Delaktighet, Utbildning

- Planering, Genomförande, Uppföljning

- Design av lärprocesser för fortsatt utveckling

- Moderering av Workshops och processmöten

 

Ledarskap

- Grupputveckling

- Högpresterande team

- Feedback och konfliktlösning

- Coachning enskilt och i grupp

- Leda sig själv, Leda andra & att bli ledd.

- Strategi & taktik

 

Internationellt samarbete som mervärde

- EU finansiering

- Strukturfonder

- EU-kunskap

- Internationella utbyten

- Studiebesök och studieresor

- Projekt och partnerskapsutveckling

- Metoder för att överträffa målen i internationella projekt

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på levererade tjänster -

 

 • Skapande och införande av strategi för sociala medier och användning av rörlig media i offentlig organisation.

 

 • Skapande av Kommunikationsstrategi och förankring av densamma i ledningsgrupp och organisation.

 

 • Skapande och implementering av ny grafisk profil.

 

 • Införande av systematiskt omvärldsbevakningssystem och metod för att analysera och använda ny kunskap på systematiskt sätt.

 

 • Analys, planering, genomförande och uppföljning av olika dialoginsatser för att skapa ny kunskap och utveckla medskapande bland medarbetare, medborgare och medlemmar i olika former.

 

 • Pressmeddelanden och bearbetning av målgrupper i varierade ämnen.

 

 • Chefscoachning i budskapsträning och mediaträning.

 

 • Föreläsningar och utbildningar i kundperspektiv och kundfokus.

 

 • Skapande av ny vision och eller mission för olika organisationer.

 

 • Textproduktion och layout för tryck och digital publicering i varierade ämnen.

 

 • Ledarutveckling och grupputveckling via utbildningar, workshops och föreläsningar som skräddarsys beroende på behov.

 

 • Coachningsuppdrag för yngre ledare i sina första chefsuppdrag.

 

 • Formulera och rigga ihop samarbeten till projektansökningar, primärt på EU nivå.

 

 • EU-kunskaps utveckling. Ofta via utbildning eller studieresa som planeras för olika kunder.

 

Och det finns mer. Detta är bara ett kortfattat urval!