Vad ?

FloCom är ett företag som sedan tidigt 90-tal bedriver utbildning och konsultverksamhet inom kommunikation, processledning, internationella frågor, gruppdynamik samt ledarskap.

 

Vi har själva mångårig erfarenhet av verksamhet i små och medelstora företag, offentlig verksamhet på både lokal, nationell och internationell nivå samt mångkulturella arbetsmiljöer och sammanhang. Vi arbetar i nätverk med konsulter med kompletterande kunskap till vår egen beroende på uppdrag.

 

 

Hur ?

Vår filosofi är att försöka skapa ett klimat där människor kan växa, att inte bara utveckla relevanta kunskaper och färdigheter utan även självkänsla, social kompetens, relevans och tillit.

 

Vi tror att människors vilja och kunskap är lika viktig som teknik och ekonomi men att dessa mänskliga resurser måste tas tillvara. En organisation har inget eget liv, den är uppbyggd av individer och därför fokuserar vi på individers och gruppers utveckling.

 

Vi tror också att människors olikheter en styrka. Ledarskap är förmågan att skapa de betingelser som gör att medarbetarnas personlighet, kunskaper, intressen, initiativkraft och vilja till samarbete tillvaratas och utvecklas för att på bästa sätt lösa olika uppgifter. En skicklig ledare ser människors olikheter som en styrka i arbetet att skapa en kreativ och effektiv arbetsgrupp. Det som är mjukt och smidigt växer - det som är hårt och stelt förtvinar och dör.

 

Ledarskapets tre paradoxer:

 

Hur behålla makt? - Ge bort den! 

Hur behålla ägande? - Dela med dig!

Hur påverka? - Lyssna!